Search

ปฏิวัติวงการเศรษฐศาสตร์ จนได้ Nobel Prize 2 ผู้คิดค้นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ โดยนำปัจจัยเรื่อง ‘ธรรมชาติ-ความรู้’ มาช่วยคำนวณ
Share

Share stories you like to your friends