Search

รัฐบาลมาเลเซีย เห็นชอบ ยกเลิกโทษประหารชีวิต เตรียมส่งกฎหมายให้สภาดำเนินการสัปดาห์หน้า




Share

Share stories you like to your friends