Search

“ผมตาสว่างแล้ว” นักร้องดังสารภาพ ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ให้กระจายสารในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้เชื่อ
Share

Share stories you like to your friends