Search

ตอบผิด อาจไม่ได้เข้าประเทศ! สนามบินในยุโรปเตรียมใช้ AI ช่วยตั้งคำถาม และจับโกหกคนขอเข้าประเทศ
Share

Share stories you like to your friends