Search

แค่มนุษย์ไม่ทำลายเพิ่ม ชั้นโอโซนของโลกกำลังเยียวยาตัวเอง จนน่าจะคืนสภาพในอีก 50 ปีข้างหน้า
Share

Share stories you like to your friends