Search

“ฉันได้ไปเลือกตั้งแล้ว!” หญิงอเมริกันวัย 82 ออกไปลงคะแนนเป็นครั้งแรก และครั้งสุดท้ายของชีวิต
Share

Share stories you like to your friends