Search

ตาย 2.2 ล้านชีวิต คือ ‘ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์’ จำคุกอดีตผู้นำเขมรแดงตลอดชีวิต จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 40 ปีก่อน
Share

Share stories you like to your friends