Search

เมื่อบ้านไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย? UN รายงานว่า มีผู้หญิงถูกฆ่าภายในบ้านมากที่สุด ส่วนใหญ่ฝีมือคนใกล้ชิด
Share

Share stories you like to your friends