Search

‘น้ำประปาที่บ้านคุณตอนนี้เค็มไหม?’ เปิดข้อสงสัย ทำไมอยู่ๆ น้ำประปาถึงเค็ม แล้วใช้ดื่มได้ไหม ปลอดภัยหรือเปล่า?
Share

Share stories you like to your friends