Search

หญิงป่วยซึมเศร้ารุนแรงเข้ารับการรักษาสำเร็จ จากการฝังอุปกณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าในสมอง ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า
Share

Share stories you like to your friends