Search

ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ เวลา 12.30 น. ไบเดนนำคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง แต่ทรัมป์นำในหลายรัฐที่ยังนับผลไม่เสร็จสิ้น
Share

Share stories you like to your friends