Search

จะไปอวกาศยังไงให้ใช้เงินน้อยที่สุด? เมื่อการลดต้นทุนคือเคล็ดลับที่ทำให้ SpaceX ประสบความสำเร็จ 
Share

Share stories you like to your friends