Search

อาจถูกแบน! ทรัมป์จะไม่ได้สิทธิพิเศษในการใช้ทวิตเตอร์อีก หากแพ้ และหมดวาระประธานาธิบดีสหรัฐฯ .
Share

Share stories you like to your friends