Search

พจนานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ด เปลี่ยนความหมายของคำศัพท์ คำว่า ‘ผู้หญิง’ ที่เหยียดเพศและล้าหลัง
Share

Share stories you like to your friends