คุณกำลังอ่าน: “พุทธองค์ย่อมเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ” ‘ดาไล ลามะ’ เรียกร้องให้ผู้นำโลกหันมาสนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Search

“พุทธองค์ย่อมเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ” ‘ดาไล ลามะ’ เรียกร้องให้ผู้นำโลกหันมาสนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends