Search

ปัดเป่า COVID-19 ด้วยหุ่นไล่กา ชาวบ้านในกัมพูชาตั้งหุ่นไล่กาไว้หน้าบ้าน เพื่อขับไล่โรคร้าย
Share

Share stories you like to your friends