Search

SpaceX ส่งนักบินขึ้นสู่สถานีอวกาศ ISS อีกครั้ง สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ให้บริษัทเอกชนปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรก
Share

Share stories you like to your friends