Search

‘ม็อบเกษตรกร’ คืออะไร ทำไมถึงออกมาชุมนุม ? เมื่อราคาพืชพันธุ์ตกต่ำ จนชาวนาออกมาเรียกร้อง และทวงสิทธิ์
Share

Share stories you like to your friends