Search

‘ขาดเหล้าไม่ได้’ หนังสือ Alcohol in Space เปิดเผยว่า นักอวกาศมักแอบนำแอลกอฮอล์ขึ้นไปบนอวกาศโดยไม่ให้ NASA รู้
Share

Share stories you like to your friends