Search

IKEA ประกาศเลิกผลิตแคตตาล็อกสินค้า เพราะมี ‘คนอ่านน้อยลง’ หลังจากทำแจกมานาน 70 ปี
Share

Share stories you like to your friends