คุณกำลังอ่าน: เดนมาร์กแก้กฎหมายการคุกคามทางเพศ ให้การร่วมเพศโดยไม่ผ่านความยินยอมของทั้งสองฝ่าย มีความผิดฐานข่มขืน

Search

เดนมาร์กแก้กฎหมายการคุกคามทางเพศ ให้การร่วมเพศโดยไม่ผ่านความยินยอมของทั้งสองฝ่าย มีความผิดฐานข่มขืน




Share

Share stories you like to your friends