Search

พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร 548 ราย ซึ่งมีทั้งชาวไทย และแรงงานต่างชาติ โดย 90% ไม่แสดงอาการ
Share

Share stories you like to your friends