Search

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เกาหลีใต้มีสถิติจำนวนเด็กเกิดใหม่ในปี 2020 น้อยกว่าจำนวนผู้เสียชีวิต 
Share

Share stories you like to your friends