Search

Facebook เตรียมยกเลิกการกด ‘Like’ เพจสาธารณะ และมุ่งเน้นไปที่ผู้ติดตาม เพื่อลดความสับสนในการใช้งาน
Share

Share stories you like to your friends