Search

พายุหิมะถล่มสเปนหนักสุดในรอบ 50 ปี บางพื้นที่มีอุณหภูมิ -35 องศา และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว 3 ราย
Share

Share stories you like to your friends