Search

“มันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิง” โรดริโก ดูแตร์เต ชี้ประธานาธิบดีไม่ใช่งานของผู้หญิง เพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้
Share

Share stories you like to your friends