Search

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเก็บตู้โทรศัพท์สาธารณะ หลังผู้ใช้บริการลดน้อยลง ไม่สอดคล้องกับค่าซ่อมบำรุง
Share

Share stories you like to your friends