Search

ชายชาวออสเตรีย ทิ้งมรดกก้อนใหญ่ไว้ให้หมู่บ้านในฝรั่งเศส เพื่อตอบแทนที่เคยให้หลบซ่อนจากกลุ่มนาซี
Share

Share stories you like to your friends