Search

บิล เกตส์ เตือน ไวรัสชนิดใหม่ อาจถูกพัฒนาโดยกลุ่มก่อการร้าย เพื่อทำเป็นอาวุธชีวภาพ
Share

Share stories you like to your friends