Search

ทีมพัฒนาเปิดเผยว่า AI เวอร์ชั่นใหม่ของ Facebook สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และพึ่งพาการป้อนข้อมูลจากมนุษย์น้อยลง
Share

Share stories you like to your friends