Search

พนักงานราชการญี่ปุ่นถูกลงโทษ หลังออกจากที่ทำงานก่อนเวลาเลิก 2 นาที เพื่อไปให้ทันรอบรถเมล์
Share

Share stories you like to your friends