Search

Instagram เพิ่มมาตรการปกป้องเยาวชน ด้วยการปิดกั้นการแชทกับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และส่งแจ้งเตือนพฤติกรรมน่าสงสัย
Share

Share stories you like to your friends