Search

โปรดเกล้าฯ ตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ ชัยวุฒิ นั่งเก้าอี้ รมว. ดิจิทัลฯ ขณะที่ตรีนุช ขึ้นเป็น รมว. ศึกษาฯ
Share

Share stories you like to your friends