Search

‘คืนชีพ Nirvana’ องค์กรสุขภาพจิต ใช้ AI สร้างเพลงใหม่ที่มีกลิ่นอายของวงในตำนาน เพื่อกระตุ้นให้คนเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิต
Share

Share stories you like to your friends