Search

เดนมาร์กเป็นประเทศแรกของโลก ที่สั่งระงับใช้วัคซีน AstraZeneca อย่างถาวร เนื่องจากกังวลความเชื่อมโยงกับอาการลิ่มเลือด
Share

Share stories you like to your friends