Search

ทำไมอินเดียมีผู้ป่วยมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน ? สรุปเหตุการณ์ COVID-19 ในอินเดีย ที่สะท้อนปัญหาการทำงานของรัฐ
Share

Share stories you like to your friends