Search

ศาลอาญาธนบุรี ไม่ให้ประกันตัว ตี้ วรรณวลี หรือตี้ พะเยา ในคดี ม. 112 จาก #ม็อบ6ธันวา โดยจะถูกพาตัวไปเรือนจำธนบุร




Share

Share stories you like to your friends