Search

อย. ยันไทยรับรอง Sinovac ด้วยมาตรฐานของตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองฉุกเฉินจาก WHO เท่านั้น
Share

Share stories you like to your friends