Search

สหรัฐฯ ออกมาตรการใหม่ ‘ไม่ต้องใส่หน้ากากทั้งภายนอกและภายในอาคาร’ เกือบทุกกรณี สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
Share

Share stories you like to your friends