Search

ผลสำรวจระบุว่า การฉีดวัคซีน โดยเฉพาะชนิด mRNA สามารถบรรเทาเจ็บป่วยจากโรค Long COVID ได้
Share

Share stories you like to your friends