Search

สหรัฐฯ ปรับมาตรการผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีก ถึงแม้จะมีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19
Share

Share stories you like to your friends