Search

สิงคโปร์อนุมัติใช้เครื่องตรวจหา COVID-19 ทางลมหายใจ ที่มีความแม่นยำมากกว่า 90% และรู้ผลตรวจภายใน 1 นาที
Share

Share stories you like to your friends