Search

นักวิทยาศาสตร์เยอรมนีคาดว่า พวกเขาอาจหาทางแก้ไขอาการลิ่มเลือด หลังจากการฉีดวัคซีนได้




Share

Share stories you like to your friends