Search

ไม่อยากให้คนรู้จัก ปัดเจอเราใน Tinder? Tinder ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ให้เราบล็อกเพื่อน จากเบอร์โทรศัพท์ได้แล้ว
Share

Share stories you like to your friends