คุณกำลังอ่าน: “7 วันนี้อาจมีคนเสียชีวิตที่บ้านอีก” ไทยเผชิญหน้าวิกฤตเตียงเต็ม ผู้ป่วยล้น ด้านแพทย์เตือน เตรียมรับมือระบาดระลอก 4

Search

“7 วันนี้อาจมีคนเสียชีวิตที่บ้านอีก” ไทยเผชิญหน้าวิกฤตเตียงเต็ม ผู้ป่วยล้น ด้านแพทย์เตือน เตรียมรับมือระบาดระลอก 4
Share

Share stories you like to your friends