คุณกำลังอ่าน: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับประยุทธ์ ยังไม่ตาย ถูกสั่งแก้ไขและให้เสนอกลับมา ‘โดยเร็ว’

Search

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับประยุทธ์ ยังไม่ตาย ถูกสั่งแก้ไขและให้เสนอกลับมา ‘โดยเร็ว’
Share

Share stories you like to your friends