คุณกำลังอ่าน: “ถ้าแพทย์ด่านหน้าเสี่ยงติด COVID-19 ประชาชนจะผลเสียประโยชน์มากกว่า สุดท้ายเรามองระบบโดยรวม ไม่ได้มองแค่แพทย์อยากได้วัคซีนมาฉีด เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย หากแพทย์ทำงานได้ โดยที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อมันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม”

Search

“ถ้าแพทย์ด่านหน้าเสี่ยงติด COVID-19 ประชาชนจะผลเสียประโยชน์มากกว่า สุดท้ายเรามองระบบโดยรวม ไม่ได้มองแค่แพทย์อยากได้วัคซีนมาฉีด เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย หากแพทย์ทำงานได้ โดยที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อมันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม”
Share

Share stories you like to your friends