คุณกำลังอ่าน: Pfizer ยื่นขอรัฐบาลสหรัฐฯ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นให้ประชาชน พร้อมประกาศกำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อเดลตาโดยเฉพาะ

Search

Pfizer ยื่นขอรัฐบาลสหรัฐฯ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นให้ประชาชน พร้อมประกาศกำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อเดลตาโดยเฉพาะ
Share

Share stories you like to your friends