Search

สื่อต่างชาติ Reuters และ Bloomberg รายงานว่า ไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้ฉีดวัคซีน Astrazeneca ต่อจาก Sinovac
Share

Share stories you like to your friends