Search

แพทย์จุฬาฯ ชี้ ฉีด Sinovac+AstraZeneca ก็เหมือนฉีด AstraZeneca เข็มเดียว เพราะ Sinovac ต้องฉีด 2 เข็ม จึงจะได้ผล
Share

Share stories you like to your friends